P1130113Z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole , tj. 13.05.2019 r. odbył się uroczysty apel z udziałem wszystkich klas i nauczycieli. Program poetycko-muzyczny przygotowali uczniowie klasy IV -VIII, którzy przedstawili najważniejsze informacje dotyczące tej ustawy. Jedna z uczennic odczytała najważniejsze postanowienia króla. Dziewczynki recytowały patriotyczne wiersze, a zespół wokalny zaśpiewał: Witaj majowa jutrzenko, Płynie Wisła, Jak długo w sercach naszych, Nie rzucim ziemi skąd nasz ród.

 

„W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August Poniatowski, z Bożej Łaski i woli narodu król Polski, wraz ze wszystkimi stanami dla dobra ludzi, ich wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic niniejszą konstytucję uchwalamy, i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy”.

„O! Coś większego dziś Polska święci!
To Konstytucja Trzeciego Maja!
Akt wielki, ważny, godny pamięci,
Co naród cały jednością spaja”.