20190511 085456Nasza szkoła została zgłoszona do projektu Eksperci Programowania. Zajęcia ruszyły pełną parą w marcu i trwały do maja. Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć. U dzieci w wieku wczesnoszkolnym zabawa to najskuteczniejsza forma przekazania wiedzy i rozwijania umiejętności. Zabawa z programowaniem nie tylko naturalnie wprowadza w świat technologii informatycznych, ale wspomaga też rozwój mowy, myślenia zarówno logicznego jak i kreatywnego, spostrzegawczość, umiejętności analizowania, interpretowania oraz pracy w grupie.

W ramach projektu Eksperci Programowania dzieci uczyły się z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo 2.0. wzbogaconych o urządzenia umożliwiające tworzenie ruchomych robotów, sterowalnych z poziomu tabletu. Nauczyciele mieli do dyspozycji również maty edukacyjne, które wykorzystane w grach i ćwiczeniach pomagały rozwijać zdolności matematyczne, logiczne, planowania oraz wprowadzają dzieci w tajniki tworzenia kodu. Zabawa z programowaniem odbywa się z użyciem odpowiednich programów Scratch/Scratch Junior oraz przy wykorzystaniu tabletów. Odwiedziliśmy także Gminna bibliotekę w Borucinie. Biblioteka jako miejsce, którego funkcjonowanie odzwierciedla sekwencyjność działania programu komputerowego. Katalogowanie zbiorów, dokładnie opisany i zaprogramowany cykl podróży książki z półki do wypożyczającego i odwrotnie, systemy informatyczne wspierające obsługę kont użytkowników, jak i całego procesu korzystania z bibliotecznych zasobów. Ponadto dzieci miały do wykonania różne ciekawe zadania, jak np. zakodowanie drogi do biblioteki. Te cenne doświadczenia na pewno zostaną na długo w ich pamięci. Program w całości został zrealizowany z funduszy unijnych i bardzo pozytywnie wpisał się w działania edukacyjne naszej szkoły.20190511_101630.jpg20190511_114701.jpg